Met de komst van de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) kunnen onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur én het eigen onderwijsaanbod beter registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen. Alle gegevens worden voortaan eenduidig geregistreerd volgens een structuur die de onderwijskundige werkelijkheid volgt. Andere partijen maken daar gebruik van, zoals OCW/DUO voor erkenning en bekostiging, de Inspectie van het Onderwijs, maar ook accountants, uitgevers, gemeentes, etc. Op deze website is meer informatie te vinden over de informatievoorziening RIO, die in 2018 geïntroduceerd wordt.