Wat zijn de voordelen van RIO?

RIO biedt als registratie de randvoorwaarden om in tal van processen en gegevensuitwisselingen voordelen te behalen. Dat betekent wel dat die processen aangepast zullen moeten gaan worden om van de RIO-structuur gebruik te gaan maken en de gegevens op te halen uit centrale register. Die randvoorwaarden en voordelen zijn onder andere:

 • De registratie is procesneutraal, wat betekent dat instellingen eenmalig hun structuur en aanbod registreren en dat meervoudig te gebruiken in diverse processen;

 • De registratie is flexibel aan te passen naar toekomstige ontwikkelingen;

 • Het faciliteert de uitwisseling van gegevens over de eigen instelling(-en) en opleiding(-en) zonder extra bewerkingen;

 • Beter op het onderwijs passende registratie van het eigen onderwijsaanbod;

 • Het neemt discussies over de juiste interpretatie van begrippen en hun betekenis weg tussen onderwijsinstellingen en hun partners;

 • Het biedt meer transparantie over hoe andere partijen de informatie van scholen hebben verwerkt;

 • Het geeft mogelijkheid tot betere analyses en rapportages;

 • Het sluit aan op de vereisten vanuit actuele wet- en regelgeving;

 • Het zorgt voor correcte bereikbaarheidsgegevens (bezoek-, adres- en locatiegegevens).

RIO kan ook (een deel van) de oplossing bieden bij het verbeteren van de communicatie met de gemeente over verzuimregistratie en andere leerplichttaken, bij de aanvraag van een bouwvergunning/omgevingsvergunning bij de gemeente, bij de aangifte van belasting bij de belastingdienst en bij de aansluiting op basisregistraties waaronder het Handelsregister.


Wat heeft een onderwijssector aan RIO?

Naast algemene voordelen biedt RIO per sector specifieke voordelen voor instellingen.

Primair onderwijs

 • Geen problemen meer met de zogeheten Inspectielocaties.

 • De levering van gegevens vanuit andere externe systemen voor de Vensters PO wordt voortaan gebaseerd op de eigen RIO-indeling en hoeft niet te worden omgezet.

Voortgezet onderwijs

 • Het automatisch kunnen verdelen van resultaten en andere cijfers uit BRON (en andere externe systemen) over onderwijsaanbieders en onderwijslocaties.

 • De levering van gegevens vanuit andere externe systemen voor de Vensters VO wordt voortaan gebaseerd op de eigen RIO-indeling en hoeft niet te worden omgezet.

Middelbaar beroepsonderwijs

 • Het goed kunnen registreren van Samenwerkingscolleges waarvoor er een wettelijke basis is.

 • Informatie kan volgens de RIO-structuur automatisch via MBO-stad worden ontsloten.

 • Informatie vanuit RIO kan direct gebruikt worden door Centraal Aanmelden en andere sectorale diensten.

Hoger onderwijs

 • Betere en meer eenduidige registratie van Joint degrees.