Lokale en centrale registratie

RIO is allereerst een informatiemodel. Op basis van het informatiemodel wordt er niet alleen een centraal registratiesysteem gebouwd dat de informatie voor alle partijen in (en zelfs buiten het onderwijs) ontsluit, maar wordt dit informatiemodel ook geïntegreerd in de bestaande leerling- of studentadministratiesystemen (LAS of SIS) van onderwijsinstellingen.

Bovendien worden er door onder meer OCW/DUO belangrijke aanpassingen in systemen als BRON en BRIN doorgevoerd om de efficiencyvoordelen te verzilveren. Hetzelfde zal ook bij andere ketenpartners moeten gaan gebeuren.


Gebruiken en verwerken

Andere partijen die de informatie van onderwijsinstellingen willen of moeten gebruiken zijn bijvoorbeeld DUO (in het kader van diverse wet- en regelgeving), de Inspectie van het Onderwijs, uitgevers, de gemeente en studiekeuzewebsites. Deze partijen krijgen gegevens van de onderwijsinstelling conform de indeling van RIO. Deze gegevens kunnen zij verrijken met gegevens in de door hen uit te voeren processen. Ze kunnen zelfs voor een andere indeling kiezen.

De oorspronkelijke RIO-indeling moet echter “onder water” gehandhaafd blijven. Die indeling wordt dan weer meegegeven als partijen, als bijvoorbeeld DUO, de verrijkte gegevens terugleveren aan een onderwijsinstelling of erover met de instelling in gesprek gaan. Ook als er een andere indeling is gekozen door een ketenpartner, is het voor alle betrokkenen helder hoe men tot die indeling is gekomen. Dat zorgt ervoor dat het gesprek niet meer hoeft te gaan over waarom de cijfers afwijken van wat de instelling zelf heeft geregistreerd of welke cijfers nu wel of niet kloppen. Door het handhaven van de structuur van RIO in de gegevensleveringen worden dit soort processen transparant. Bovendien krijgt de instelling hierdoor meer mogelijkheden om de teruggeleverde gegevens eenvoudiger op een eigen manier te verwerken bijvoorbeeld in managementrapportages of ter ondersteuning van interne distributie. 


Wanneer kan ik RIO verwachten?

RIO wordt als eerste in het mbo en vo ingevoerd, eind 2019, begin 2020. Op dat moment sluit BRON er ook op aan. Andere onderwijssectoren volgen hierna. De volledige invoering van RIO duurt tot ongeveer 2020-2021. Deze planning wordt nauwgezet afgestemd met alle partijen en wordt indien nodig bijgesteld.